web metrics

Globalisering

Bakgrunnsdokument om alternativ globalisering: AGAPE-dokumentet

For dette er et skriv blitt til i disse kirkenes midte. Med utgangspunkt i en uredd analyse blottlegges årsaker til nød og fattigdom, samtidig som det legges klare strategier for en bedre og mer rettferdig verden. En verden snekret mer i overenstemmelse med Guds tegninger.

Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth
AGAPE- dokumentet er et bakgrunnsdokument om alternativ globalisering (Alternative Globalization Addressing Peoples and Earth = AGAPE), utarbeidet i regi av Kirkenes Verdensråd.

Dokumentet er resultat av en prosess som har pågått siden generalforsamlingen i Harare 1998, en prosess som ikke er avsluttet, og som en ønsker å fortsette med etter generalforsamlingen 2006 i Brasil. Dokumentet er omdiskutert, og Den norske kirke ønsker å være med i den videre drøfting av de temaer som tas opp.Agapes utfordring
Han elsker rettferdighet og rett; jorden er full av Herrens miskunnhet.
Salmenes bok 33,5

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker