web metrics

Vennskapsbispedømmer


I løpet av få år har bispedømmene i Den norske kirke etablert vennskapskontakter og samarbeidsavtaler med bispedømmer i ulike kirkesamfunn i fire verdensdeler. Oversikten viser at det er fem vennskapskontakter i Europa, fem i Afrika, to i Asia og én i Mellom-Amerika. I tillegg er det en mengde kontakter på prostiplan og menighetsplan.

Mellomkirkelig råd har et overordnet ansvar for å koordinere de økumeniske kontaktene som etableres på nasjonalt og regionalt nivå. Det betyr ikke at alle initiativ tas av Mellomkirkelig råd, men at MKR alltid må være oppdatert på hvilke økumeniske kontakter som etableres og utvikles.

Både lokalt, regionalt og nasjonalt har Den norske kirke de siste årene økt sine økumeniske og internasjonale relasjoner. Kirkelig årsstatistikk for 2003 viser at 261 menigheter er vennskapsmenigheter med menigheter i andre kirker, at 901 menigheter har ulike former for misjonsprosjekter, hvorav noen kan ligge nært opp til vennskapsrelasjoner.

- Les hele artikkelen og se relasjonene mellom bispedømmer i Norge og Verden. (Fra Kirkeaktuelt) - PDF

Bildet: Det er knyttet bånd mellom bispedømmene Nagada-Qus og Tunsberg. F.v. Iouhanna Makram Gabir, biskop Beemen, biskop Laila Riksaasen Dahl og stiftsdirektør Stein Unneberg.Se også:

- Vennskapsmenigheter
- Vennskapskonfirmanter
- Vennskapskonferanser
- Korsveibevegelsen
- Materiell
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker