web metrics

Nord/sør-søndagen


 

Den tidligere U-landssøndagen skiftet for noen år siden navn til Nord/sør-søndagen. Det har tradisjonelt vært en søndag i oktober, som kan feires i sammenheng med FN-dagen (24. oktober), TV-aksjonen eller årets høsttakkefest.

 

 

2013:
Alle menigheter anbefales å fokusere på Kirkenes verdensråds generalforsamling i Busan, Sør-Korea fra 30. oktober til 8. november med tittelen "God of Life, Lead us to Justice and Peace".

Eget ressursmateriell er under utarbeidelse.

 

2011:
Alle menigheter anbefales å fokusere på årets TV-aksjon, og ta i bruk ressursmateriellet i forbindelse med gudstjenestefeiringen 23. oktober 2011.

I år går pengene fra TV-aksjonen til Norsk folkehjelps arbeid med å fjerne miner og klasebomber i seks land. Det handler om å gi millioner av mennesker trygghet.

"Hver eneste dag drepes og lemlestes uskyldige mennesker av miner og klasevåpen. Dette er en forferdelig tussel for menneskene som bor i disse områdene. Miner og klasevåken ligger gravd ned over lat. Det er ikke uvanlig å finne eksplosiver på skoleveier, lekeplasser, dyrket mark eller langs veien. Bare i Laos ligger det igjen 70 millioner klasebomber etter Vietnamkrigen."
Les mer i ressursmateriellet til gudstjenesten:

Last ned informasjons- og gudstjenestemateriell her:

- Nynorsk (.pdf)

- Bokmål (.pdf)

 


 

2010:
Inntektene fra TV-aksjonen går til prosjekter med fokus på mennesker på flukt på grunn av krig og konflikt. Også kirken har et globalt ansvar med lokale utfordringer. Derfor støtter vi opp om TV-aksjonens tenkning og fokus.

Å flykte fra hjemmet sitt framstår som veldig fjernt for de fleste som er født og oppvokst i Norge. For 43 millioner mennesker er det den harde virkeligheten. Flyktninghjelpen, den gang under navnet Flyktningrådet, hadde i 1974 den aller første TV-aksjonen som ble sendt på NRK. Siden har Flyktninghjelpen hatt aksjonen i 1979, 1988 og 1998.

Last ned informasjons- og gudstjenestemateriell her:
Bokmål (pdf)
Nynorsk (pdf)


2009:
TV-aksjonen er i år tildelt CARE Norge, og vi anbefaler at Kirkens nord/sør-søndag markeres på denne TV-aksjonsdagen, søndag 18. oktober 2009.

Hjelp til kvinner hjelper flere

Inntektene fra TV-aksjonen går til prosjekter med fokus på kvinnerettet bistand. Også kirken har et globalt ansvar med lokale utfordringer, og derfor støtter vi opp om TV-aksjonens tenkning og fokus. Vi anbefaler alle menigheter å fokusere på årets TV-aksjon, å ta i bruk ressursmateriellet i forbindelse med gustjenestefeiringen 18.oktober, og at det fra menighetens side oppfordres til aktiv deltakelse i bøsseaksjonen.
Ressursmateriell til gudstjenesten er utarbeidet i samarbeid med CARE og kan lastes ned her på nynorsk og bokmål.

Flerstemmig versjon + sats for orgel/piano av Tore W. Aas sitt "Laudamus" finnes her - på bokmål og nynorsk

2008:
I år anbefaler vi at Kirkens nord/sør-søndag markeres på TV-aksjonsdagen søndag 19. oktober. Ressursmateriell til "Håpsgudstjeneste" finner du her - på bokmål og nynorsk.
TV-aksjonen 2008 er tildelt Blå Kors Norge. Inntektene fra TV-aksjonen går til prosjekter med fokus på barn og unge som lider under voksnes eller eget rusmisbruk, både i Norge og utenfor Norges grenser.
Vi anbefaler at ressursmateriellet anvendes i forbindelse med gudstjenestefeiring 19.oktober, og at det fra menighetens side oppfordres til deltakelse i bøsseaksjonen.


2007:
I år anbefaler vi at Nord/sør-søndagen markeres på TV-aksjonsdagen søndag 21. oktober. Ressursmateriell til gudstjenesten finner du her.
TV-aksjonen i år er tildelt UNICEF - i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske komité og organisasjonen Right to Play. Inntektene fra TV-aksjonen går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden. Også kirken har et globalt ansvar med lokale utfordringer, og derfor støtter vi opp om TV-aksjonens hovedområde: Barn berørt av hiv og aids.

2006:
I år anbefaler vi at Nord/sør-søndagen markeres på TV-aksjonsdagen søndag 22. oktober. Ressursmateriell til gudstjenesten finner du her
 
TV-aksjonen i år er tildelt organisasjonen "Leger Uten Grenser" - med fokus på mennesker som lever i krig og kriser. Leger Uten Grenser jobber oftest i områder av verden som myndigheter, medier og omverdenen har glemt. Også kirken har et globalt ansvar med lokale utfordringer, og derfor støtter vi opp om TV-aksjonens hovedområder: de glemte humanitære krisene i land som Den demokratiske republikken Kongo, Somalia og Nord-Uganda.

Midlene fra TV-aksjonen skal sikre medisinsk hjelp til ofrene for kriser, krig og konflikt og til å påpeke urett og overgrep.


Historikk
Materiell Nord/sør-søndagen 2007 (Bokmål)
Materiell Nord/sør-søndagen 2007 (Nynorsk)
Materiell Nord/sør-søndagen 2005
Materiell Nord/sør-søndagen 2004 (Nynorsk)
Materiell Nord/sør-søndagen 2004 (Bokmål)
Materiell U-landssøndagen 2003
Materiell U-landssøndagen 2002

 

 

 

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker