web metrics

Miljø, forbruk og rettferd


"Miljø, forbruk og rettferd" er blitt kodeordet for mye av arbeid med miljø og solidaritet i Den norske kirke. Mye av vårt overforbruk i Norge belaster miljøet mer enn det kan tåle. Mange av de varene vi kjøper er produsert av arbeidere som ikke har akseptabel lønn eller verdige arbeidsforhold. Bevisste valg om vårt forbruk, kan bidrar til mer rettferdighet i verden.

Forbruk og rettferd var en sak på Kirkemøtet i 1996. I stedet for et langt byråkratisk vedtak formulerte Kirkemøtet en gudstjenesteliturgi. Liturgien avsluttes med 3 x 3 klokkeslag, ett for hver av ni målsetninger. Les om klokkeslagene , og hele Kirkemøtets vedtak
her. Vedtaket fra 1996 er fortsatt aktuelt, selv om noen av formuleringene retter seg mot mål som skulle nås "innen år 2000".

Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd er hjemmesiden for alle som er opptatt av slike spørsmål i kirken. Her finner du mange nyttige tips og verdifulle ressurser.

Kirkens bærekraftreform presenteres

Kirkemøtet 2007 ønsket en opptrapping av Den norske kirkes engasjement for miljøvern og rettferdig forbruk. Nå (juni 2008) presenterer Kirkerådet den første skissen til en 10-årig handlingsplan som både skal utfordre beslutningsstrukturer og enkeltmennesker.
Visjonen bak planen er at frigjørende tro fører til ansvarlig handling og synlig endring.
 
- Politiske myndigheter må fatte modige og upopulære vedtak som krever noe av oss alle. Det er derfor høyst nødvendig med en nasjonal strategi og handlingsplan for bærekraftig utvikling, sa Kirkemøtet i sitt enstemmige vedtak i november 2007.
 
Til årets Kirkemøte skal Kirkerådet legge fram en milepælplan med årlige mål for en 10-årsperiode fram til reformasjonsjubileet i 2017. Nå foreligger førsteutkastet til milepælplanen. I sakspapiret KR 38/08 Bærekraftreformen 2007-2017 som behandles på Kirkerådets møte i Molde 4.-6. juni, understrekes det at bærekraftreformen bør være et økumenisk prosjekt. Kirkens Nødhjelp og Norges Kristne Råd nevnes som sentrale samarbeidspartnere. 
Bærekraftreformen i kirken beskrives i sakspapiret som en 10-årig dugnad hvor kirken forbedrer egen praksis og påvirker samfunnet. Lokalmenighetene utfordres til å se spørsmålene om miljø og bærekraftig utvikling som en integrert del av sin lokale identitet og samtidig tenke globalt.

Kirkemøtets vedtak 5/08 Bærekraft og skaperverk.

Rette blikket utover
- Bærekraftreformen tar sikte på å redde jorda - ikke innføre en ny kirkelig reform! Derfor må vi rette blikket utover og få med oss mennesker av god vilje i alle samfunnssektorer for å påvirke politikere til å ta beslutninger som redder klimaet. Men det er ingen motsetning mot dette samfunnsfokus og et individrettet fokus. Politikere må presses til handling av velgerne, og velgerne er oss - enkeltvis og som kirke. Grasrotengasjement er helt nødvendig for å endre politiske strukturer og dermed også vårt forbruksmønster, sier leder i Mellomkirkelig råd Ingrid Vad Nilsen. Hun legger til:

- Vi redder ikke verden ved å kildesortere og drikke rettferdig kaffe. Men vi skal gjøre det likevel fordi vi alle har et moralsk ansvar for å bidra til en mer rettferdig verden både i de små og store sammenhenger. (Kirkens informasjonstjeneste)

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker