web metrics

Prosjekter og tiltak


Den norske kirke har vært engasjert i flere prosjekter knyttet til miljø og rettferdighet. Flere og flere menigheter tar utfordringen og engasjerer seg i prosjektene og tiltakene som presenteres her.

Fairtrade Max Havelaar
Det bør være en selvfølge at kirkekaffen ikke smaker av slaveri og undertrykkelse. Mange menigheter og menighetskontorer bruker nå kun Fairtrade Max Havelaar-merket kaffe. Fairtrade Max Havelaar er ikke et eget merke, men en merke-ordning som garanterer at arbeiderne har akseptable arbeidsvilkår. Mange av de store kaffemerkene selger nå Fairtrade Max Havelaar-merkede produkter. Det finnes også Fairtrade Max Havelaar-merket te og bananer. Les mer om Fairtrade Max Havelaar på merkeordningens egne sider her. Kirkerådet har vært en av initiativtakerne bak ordningen.

Initiativ for etisk handel (IEH)
Det er ikke nok at noen få varer er Max Havelaar-merket. Alle varer i dagligvarebutikken bør oppfylle minstekrav som gjelder menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljø. IEH samarbeider med de store kjedene om å etablere minstekrav som alle varer i butikken må oppfylle. IEH er ikke en konkurrent til Max Havelaar. Mens IEH stiller lave krav til mange varer, stiller Max Havelaar høye krav til noen få varer. Begge deler er viktig. Les mer om hva du kan gjøre og hvilke butikker som er med i IEH på IEHs hjemmesider her.

Kirkeoppvarming
Kirkebyggene er ofte store hus med dårlig isolasjon. Det koster mye å varme dem opp. Med støtte fra Riksantikvaren deltar Kirkerådet i et prosjekt for å spare miljøet for forurensning og spare kirkelige fellesråd for fyringsutgifter. Prosjektet har vist at det er mye å spare uten at det går utover verken komfort eller bygningene. Dersom du vil vite mer om kirkeoppvarming, kan du kontakte Hans Jürgen Schorre i Kirkerådets sekretariat.

Global konfirmant - arbeid med ungdom om kristen tro, miljø, forbruk og rettferd.
Norges KFUK-KFUM har lansert en ny veilederbok "Global konfirmant" - et opplegg for ungdom mellom 13 og 18 år om kristen tro, miljø, forbruk og rettferd. Boken består av 10 samlinger á 2 timer som både kan brukes i konfirmantarbeid, men også i annet ungdomsarbeid.
KUI anbefaler boken som et godt verkstøy til "trosopplæring i praksis".

Slett U-landsgjelda
Den internasjonale kampanjen for å slette u-landsgjeld i 2000 ble så omfattende at den kom i Guinnes rekordbok. Mange menigheter i Norge var med på kampanjen blant annet ved å samle underskrifter. Mye er oppnådd, men det er ennå et stykke igjen. Les mer om Slett U-landsgjelda (SLUG).

Prosjekt Grønne menigheter
Rettferdighet og miljø henger sammen. Med enkle grep kan alle menigheter bli litt mer miljøvennlige, og dermed bruke litt mindre av de ressursene som vi deler med resten av verdens befolkning. Les mer om prosjektet "Grønne menigheter" på hjemmesidene til Krisent Nettverk for Miljø og Rettferd her.

FNs toppmøte for miljø og utvikling
Den norske kirkes nord/sør-informasjon og Mellomkirkelig råd er medlem i Forum for Utvikling og Miljø. ForUM koordinerer norske organisasjoners engasjement rundt FNs Verdenstoppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg i Sør-Afrika i september 2002. Vi vil følge med i hva andre kirker gjør og hva de oppfordrer oss til å gjøre. Det vil vi bringe videre til menighetene blant annet gjennom våre hjemmesider.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker