web metrics

Materiell


Amistad
AMISTAD – Vennskapskonfirmanter Kråkerøy menighet, Fredrikstad, har gjennom flere år arbeidet med begrepet ”Vennskapskonfirmanter” som en del av sitt vanlige konfirmantopplegg. I dette heftet ønsker de å dele av sine erfaringer, slik at disse kan bli til inspirasjon for mange andre menigheter. Se våre materiellsider for mer informasjon. 

Vennskap Nord/ Sør
Organisasjonen Vennskap Nord/Sør er den viktigste ressursen for alle som driver vennskapsarbeid. Vi oppfordrer alle menigheter som er interessert til å melde seg inn i organisasjonen. Les mer om Vennskap Nord/Sør på organisasjonens hjemmesider.   

Mange menigheter har etablert sine vennskapskontakter med hjelp fra Kirkens Nødhjelp, Det Norske Misjonsselskap eller Normisjon. Det er en god idé å kontakte en av disse organisasjonene også.

Se også:
- vennskapsmenigheter
- vennskapskonferanser
- annet materiell på kui.no
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker