web metrics

Vennskapskonferanser


"Sammen i tro, vennskap

og felles utfordringer"

Økumenisk

Vennskapskonferanse

Drammen

23.-24. september 2011

Frivillinge og ansatte, i alle aldere, i menigheter fra alle kirkesamfunn, inviteres til konferanse med inspirasjon og erfaringsdeling som viktige mål.

Les mer om konferansen her

 


Økumenisk vennskapskonferanse i Skien 12.-13.juni 2009

Agder og Telemark bispedømme er vertskap for årets vennskapskonferanse, som arrangeres i Skien 12.-13.juni - i samarbeid med Mellomkirkelig råd/Den norske kirkes nord/sør-informasjon, Norges Kristne Råd, Samarbeidsråd for menighet og misjon og Kirkens Nødhjelp.

Gjest fra Sør vil være Renato C. Raasch, prest i den lutherske kirke, Brasil.
 
Les programmet her. - Påmeldingfrist: 18.mai 2009 til liv.janne.dehlin@kirken.noVellukka venskapskonferanse i Ålesund

Nærare 70 personar var samla på Venskapskonferansen 12. - 13. januar i Volsdalen kyrkje og menighetshus i Ålesund. Dei fleste kom frå Møre bispedøme, men også nokre frå Bjørgvin og Nidaros.

Mellomkjyrkeleg råd, Samarbeidsråd for menighet og misjon, Global Info, KUI og Møre bispedøme sto bak venskapskonferansen 2007.
Kirkelig vennskapskonferanse 2005

 • Hamar 29.-30.april 2005
 • Se rapport fra konferansen (PDF)
 • Arrangører:
  Mellomkirkelig råd for Den norske kirke (MKR)
  Samarbeidsråd for menighet og misjon (SMM)
  Hamar bispedømmeråd (Internasjonalt utvalg)
  Frikirkenes Globale Informasjon (FGI)
  Kirkens u-landsinformasjon (KUI)
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker