web metrics

Nyhetsarkiv

Vennskapsjubileum Lilleborg-Sudan

(12.08.2008) - Lilleborg menighet i Oslo feirer 10 års jubileum som vennskapsmenighet med Banat Local Church i Sudan 12.-19.oktober 2008.

KUI søker web-medarbeider

(12.08.2008) - Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) søker web-medarbeider snarest.

Syng håp - kulturuke med sang og musikk fra Asia

(12.08.2008) -

Konferanse i Sauda om Fairtrade og Etisk handel

(26.06.2008) - 28.-29.august 2008 arrangerer Sauda kommune - Norges første Fairtrade-kommune - en konferanse om Fairtrade og etisk handel i kommunene.

En kropp - formidlingsseminar

(11.06.2008) - "En kropp" - formidlingsseminar om stigmatisering, det å være kirke, våre gudsbilder og seksualitet. 29.-30.september 2008 på Sommerveita, Trondheim.

Skaperverkets dag 2008

(28.05.2008) - Menighetene oppfordres også i år til å feire Skaperverkets dag i løpet av våren eller sommeren. Omtale og ressursmateriell, se www.kui.no under Gudstjenesteressurser, Skaperverkets dag 2007 - eller søk i Liturgidatabasen etter liturgiske byggeklosser. Mye ressursmateriell finnes også i Grønn kirkebok, IKO Forlaget 2007.

Solidaritetsuke Palestina-Israel 4.-10.juni 2008

(28.05.2008) - For tredje år på rad inviterer Kirkenes verdensråd medlemskirker og kirkelig baserte organisasjoner til å markere en solidaritets-uke for rettferdig fred i Palestina og Israel.

NMS: Klimanøytral generalforsamling 2008

(29.02.2008) - Generalforsamlingen til Det norske misjonsselskap (NMS) i Bergen i 2008 er allerede på god vei til å bli sertifisert som grønt arrangement etter kravene for Miljøfyrtårn. Nå har hovedkomiteen for arrangementet vedtatt å gå ett skritt lenger: En vil så langt det er mulig gjøre arrangementet klimanøytralt. Dette innebærer at en kompenserer for alle direkte og indirekte klimautslipp som arrangementet forårsaker.

Kvinner og vann

(12.02.2008) - Lutheran World Federation: Women Magazine 2007, ”Stirring the waters”.

Desmond Tutu til fastegudstjeneste

(06.02.2008) - Kirkens Nødhjelp inviterer til gudstjeneste for å markere innledningen til fastetiden. Fredsprisvinner Desmond Tutu kommer.

Kirken og globalisering

(21.01.2008) - Kirkemøtets vedtak om "økonomisk globalisering som utfordring til kirken" bekrefter kirkens klare glidning mot venstre, mente Dagens Næringsliv på lederplass i desember. - Kirken er ikke partipolitisk, men det er feil å tro at kirken ikke er politisk, står det i tilsvar fra Mellomkirkelig Råd.

Kirkemøtevedtak 2007

(24.11.2007) - På Kirkemøtet 2007, 12. - 17. november, ble det gjort diverse vedtak som berører Den norske kirkes nord/sør informasjon (KUI).

Verdens aidsdag 1. desember

(24.11.2007) - Gjennom en annonsekampansje i Vårt Land oppfordrer KUI menigheter til å markere dagen på gudstjenester og møter. Materiell finnes i venstremenyen under hiv/aids info.

Kirkebok for grønn inspirasjon

(09.11.2007) - Den norske kirkes nord/sør-informasjon (KUI) og Mellomkirkelig Råd har i samarbeid med IKO Forlaget nettopp gitt ut og lansert "Grønn kirkebok".

Kirkens Nord/sør- søndag markeres på TV-aksjonssøndagen 21. oktober

(01.10.2007) - Temaet for kirkens Nord/sør-søndag 2007 blir: "sammen for barn". I år anbefaler KUI at Nord/sør-søndagen markeres på TV-aksjonsdagen søndag 21. oktober.

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker