web metrics

Skaperverkets dag


Den norske kirke har i de senere årene erkjent tydeligere enn før at vårt felles livsgrunnlag på jorden er truet. Som kirke er vi engasjert i arbeid for miljøet sammen med kirker i Norge og andre deler av verden.

Ekstraressurser til Skaperverkets dag:


Skaperverkets dag 2005
Den norske kirke har i de senere årene erkjent tydeligere enn før at vårt felles livsgrunnlag på jorden er truet, og at vi mennesker i våre vestlige forbrukersamfunn bærer en stor del av ansvaret for dette. Les resten av hilsenen fra biskop Finn Wagle. (2005)


1. Forord 
Bokmål

2. Temagudstjeneste
Skaperverk/gudstjeneste med utgangspunkt i HUSTAVLE "Ropet fra en såret jord" LENGE LEVE LIVET. Bokmål - Nynorsk

3. Liturgiske byggeklosser

a) Bibeltekster, salmeforslag og bønner. Bokmål.
b) Meditasjonstekster:
Livets verb - LEVER (Word) 
Livets verb - ELSKER (Word) 
Livets verb - TJENER (Word)
Sammen underveis
Bokmål - Nynorsk
Velferd (Word)

c) Morgenbønn - "Guds drøm om jorda". Bokmål - Nynorsk
d) Kveldsliturgi "Vern om skaperverket". Bokmål - Nynorsk

4 . Metodikk for gudstjenesteverksted
Av Sindre Eide. Bokmål - Nynorsk

5. Tips til handling
Avhengighetserklæringen fra 07-06-05 (.pdf-format). Her finner du også samme erklæring som flyveblad(.pdf-format). I mange land og kirker har feiringen av en ”Skaperverkets dag” ført til at menighetene og enkeltpersoner har gjennomført konkrete handlinger og tiltak, som for eksempel byttemarked for leker og klær, seminarer til milj øtema, sykkelaksjoner og etablering av kirkeskyss. Konkrete tips og reportasjer vil bli presentert på disse internett-sidene fortløpende.

6. Andre nettsider
Norges KFUK-KFUM speidere
"Spør bare dyrene, de lærer deg, himmelens fugler gir deg kunnskap. Eller tenk på jorden, den opplyser deg, fisken i havet har noe å fortelle. Hvem skjønner ikke når han ser alt dette at Gud har skapt det med sin kraft? Han har hver levende sjel i sin hånd og rår over ånden i hver manns kropp." (Job 12,7-10)

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker