web metrics

Samtaletips


10 tips til kirkeledere i dialog/samtale om hiv & aids:
 1. Skaff deg basiskunnskaper om HIV og AIDS (hva er det, hvordan smitter det etc)
 2. Få informasjon om besøkslandets generelle situasjon (omfang, sosio-politiske konsekvenser for familier og samfunn, tiltak…)
 3. Få informasjon om kirkens/kirkenes holdning og innsats. (Enighet – divergenser?)
 4. Hva er kirkens teologiske og diakonale begrunnelse for å arbeide med forebygging og omsorg? (Human dignity) – og hvordan vil du fremstille vår egen situasjon og utfordringene for kirkene i Norge?
 5. Hva er vanskelig å håndtere – hvor trykker skoen?
 6. Hvilken holdning har kirken og kirkelederne til å adresse temaer som seksualitet? (herunder forhold til kondom-bruk)
 7. Hvordan møter vi problematikken " HIV og AIDS er Guds straff for et syndefullt liv"?
 8. Hva gjør kirken for å bryte tausheten og fornektelsen blant folk og i samfunnet, og for å bekjempe stigmatisering?
 9. Hva gjør kirken i forhold til en dominerende patriarkalsk kultur, der kvinnen må være mannen underdanig og ikke har rett eller mulighet til å si nei ?
 10. Hva tenker og forventer kirken seg fra Den norske kirke og andre kirker i det ekumeniske kirkefellesskapet?
Husk at den du snakker med kan være hiv-positiv selv eller ha hiv-positive i sin nærmeste familie.


Ecumenical Advocacy Alliance gir følgende råd til religiøse ledere og grupper, når de spør "Hva kan jeg gjøre?":
 1. Begynn med deg selv (du kjenner din egen kontekst – ditt land, lokalsamfunn og din kirke. Hvis noe skal endres, begynner ansvaret med deg).
 2. Nå ut i ditt lokalsamfunn
 3. Hjelp din kirke til å bli et inkluderende fellesskap for folk som lever med hiv/aids
 4. Gjør hiv/aids til en naturlig del av ditt bønneliv
 5. Vær kreativ i din kommunikasjon
 6. Agitér for forandring
 7. Fortsett med selv å lære
 8. Vær positiv til positive folk

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker