web metrics

Korsveibevegelsen


Bukas Palad - et håpstegn

Korsveibevegelsen i Norge har opprettet en vennskapsforbindelse til Bukas Palad Foundation på Filippinene. På Korsveifestivalen sommeren 2003 var 3 representanter fra Bukas Palad gjester på festivalen med økonomisk støtte fra NORAD gjennom Kirkens nord/sør-informasjons prosjektstøtte.
I millionbyen Manila ligger Bukas Palad som en oase og et håpstegn. Senteret er knyttet til den katolske fellesskapsbevegelsen sFocolare, og har 70 ansatte og mange frivillige medarbeidere. De fleste kommer selv fra fattige livsvilkår i det lokale miljøet Bukas Palad betjener. De har fått verdigheten tilbake, elementære materielle behov er dekket, de har en utfordrende og givende jobb der solidaritet, fellesskap og myndiggjøring er styrende verdier.

Bukas Palad betyr "åpen hånd". I lokalsamfunnet der Bukas Palad holder til, mangler svært mye. Skolegang er ingen selvfølge i Manila. Gjennom Bukas Palad senterets fjernadopsjon får mange støtte til utdanning. Bukas Palad driver dessuten helsestasjon og klinikk for underernærte, mikrofinansiering av hjemmebedrifter, barnehage for 500 barn og skaper arbeidsplasser gjennom et eget produksjonssenter.

Bukas Palad utvikler også bærekraftige nettverk i lokalmiljøet, slik at stadig flere blir i stand til å hjelpe seg selv og andre. Et prakteksempel på dette er bofellesskapet "Housing" som er bygget for og av arbeiderne og deres familier. De har fått et nytt liv for seg og sine, og dette livet ønsker de å gi videre. Det finnes ingen statlig støtte til slike frivillige organisasjoner. Alt baseres på gaver og dugnadsinnsats. Bukas Palad har satt sin lit til det lokale og internasjonale fellesskapet når det gjelder å få endene til å møtes.

Mottoet til Bukas Palad er: "For intet har vi fått det, for intet skal vi gi det"

Kontakt oss
For mer informasjon om Bukas Palad og deltakelse i Bukas Palads Venner, kontakt stiftelsen Bukas Palads Venner ved Hilde og Kai-Rune Myhrer, Hiltonveien 2, 1341 Slependen, telefon 67 54 31 58

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker