web metrics

Den verdensvide kirke


Vår verdensvide kirke er rammet og berørt av hiv/aids epidemien.

Kirkemøtet i 2003 behandlet saken HIV/AIDS som utfordring til Den norske kirke.
Hvert år i forbindelse med verdens aidsdag utarbeides det inspirasjons- og gudstjenestemateriell. Gudstjenestemateriellet er satt sammen som "byggeklosser", slik at det er mulig å trekke ut enkeltledd og bruker deler av materiellet inn i en ordinær høymesse eller på en kveldsmesse.

Her er en oversikt over gudstenestemateriellet i forbindelse med verdens aidsdag. 

Fakta om hiv & aids:

  • Den røde sløyfe er et internasjonalt symbol i solidaritet med alle som er rammet og berørt av HIV/AIDS epidemien. AIDS sløyfa er satt sammen av perler og Laget av hivpositive i Sør-Afrika.
  • FN organisasjonen UNAIDS og Verdens Helseorganisasjon estimerer at det i 2003 er;
  • 42 millioner mennesker i verden som er smittet av HIV viruset, som forårsaker AIDS.
  • 3,2 millioner barn under 15 år som lever med HIV/AIDS.
  • Daglig smittes 14 000 nye av HIV-viruset.
Illustrasjon: Diakonia Council of Churches, Durban, Sør-AfrikaLiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker