web metrics

Urfolk i skvis mellom miljø og næring

Åpent møte i Oslo 13. desember om tjæresand og urfolksdimensjonen i norsk miljøpolitikk.

Statoils tjæresand-prosjekt i Alberta.
Foto: Greenpeace Norge

Tjæresandsaken reiser problemstillinger i forhold til prinsippet om «free, prior and informed consent», som er et grunnleggende prinsipp i FNs urfolksdeklarasjon, og ble grundig belyst på Forumkonferansen i Tromsø høsten 2010. At et norsk statseid oljeselskap er involvert i denne industrien, gjør det relevant å se nærmere på problemstillingen ut fra faglige perspektiver på urfolksrettslige standarder.

Forum for urfolksspørsmål i bistanden og Greenpeace Norge inviterer derfor til en diskusjon om hvordan urfolksdimensjonen ivaretas, og bør ivaretas i norsk miljøpolitikk. Vi ønsker å sette søkelys både på hvilket ansvar norske myndigheter har og hvordan det sivile samfunn kan påvirke virksomheten til norske selskaper, samt Norges rolle som foregangsland i det internasjonale arbeid for urfolks rettigheter og en pådriver i internasjonalt klima- og miljøarbeid.


Sted: Oslo, Miljøhuset Grensen 9G, Konferansesenteret, 6. etasje
Tid: Torsdag 13. desember, kl. 10.00 – 12.15
Arrangør: Forum for urfolksspørsmål i bistanden og Greenpeace Norge

Program

10.00 10.10: Torjer Olsen, Leder av Fagrådet til Forum for urfolksspørsmål i bistanden: Velkommen.

10.10-10.25: Hege Røttingen, OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv: “Access to information for indigenous peoples”

10.25-10.40: Martin Normann, Tjæresand- og klimarådgiver, Greenpeace Norge: “Norges rolle i utvinningen av Tjæresand i Canada”.

10.40-10.55: Tore Johnsen, Samisk kirkeråd: “Hvorfor et kirkelig engasjement i urfolks- og miljøsaker og i norske selskapers virksomhet i utlandet? ”

10.55-11.10: Pause

11.10-12.00: Kommentarer, spørsmål og diskusjon

12.00-12.15: Oppsummering og avslutning v/ Martin Normann, Greenpeace Norge

Nyttige lenker

Kirkeledere møtte oljeministeren: Les mer

Begrepet “Free prior and informed consent”:
http://www.forestpeoples.org/guiding-principles/free-prior-and-informed-consent-fpic

Rapport fra Forumkonferansen 2010: http://uit.no/Content/225150/forum_report_2010.pdf

Tjæresand: http://www.greenpeace.org/norway/no/kampanjer/klima/tjaresand/

Kirkemøtet og tjæresand: http://www.nrk.no/kanal/nrk_sapmi/1.8077624

Miniseminar om Norge og tjæresandproduksjon i Canada: http://uit.no/ansatte/organisasjon/nyhetsartikkel?p_document_id=301609&p_dimension_id=95676&p_menu=28723&p_lang=2

Pressemelding fra Greenpeace og WWF:
http://www.greenpeace.org/norway/no/press/releases/Doblet-oppslutning-om-a-trekke-Statoil-ut-av-tjaresand/Motta våre nyheter på e-post

Siste nyheter
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker