web metrics

Materiell til MR-søndag

Etter Menneskerettighetssøndagen 9. desember skal ingen lenger lure på hva en dalit er.

En gledesstund i Freed Hari Camp i Pakistan. (Foto: IDSN/Jakob Carlsen, Stefanusalliansen)

Materiell til Menneskerettighetssøndagen 2012 finner du her (PDF) og her (Word)

Artikkel til fri bruk
Menighetene kan med fordel forberede leserne av menighetsbladet om hvordan livet leves for de kasteløse. Under er det derfor en artikkel som kan brukes i sin helhet eller oppdelt i ditt menighetsblad.

Det norske dalit-solidaritetsnettverket inneholder mye stoff om de kasteløse og deres levevilkår.
Bruk gjerne bilde fra denne artikkelen, eller kontakt Strømmestiftelsen for bilder.


Dalitene - de kasteløse

Over 260 millioner mennesker lider i dag under mer eller mindre grov diskriminering på grunn av sin medfødte kaste. Dalitene er en ukjent gruppe for oss nordmenn – kanskje ikke så rart da deres rang er så lav at de ofte ikke er inkludert i beskrivelsen av kastesystemet. Dalitene er Sør-Asias urørbare, og deres situasjon kan sammenlignes med Sør-Afrikas apartheid eller USAs slaveri. En stor forskjell gjør likevel dalitenes situasjon annerledes: Både apartheid og slaveri er i all hovedsak avskaffet – kastediskriminering lever i beste velgående.

Passer ikke inn
Kastesystemet deler inn samfunnet i et firelags hierarki bestående av høye og lave kaster. Utenfor hierarkiet finner vi dalitene. De er kasteløse og anses som undermennesker i land som India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal og Bangladesh. Flesteparten lever i India, som er hjemland til 168 millioner daliter. Kaste passer ikke inn i bildet India ønsker å fremme av seg selv – en fremadstormende stormakt med stabilt demokrati. Parallelt med teknologisk nyvinning og økonomisk vekst blir kastediskriminering opprettholdt.

Dalit-barn i Nepal som passer på hverandre. (Foto: Elisabeth Knutsen, Strømmestiftelsen)

Alle er vi like…
Kastediskriminering er et grotesk eksempel på brudd på menneskerettighetene. En hierarkisk samfunnsinndeling som favoriserer visse mennesker over andre, bryter klart med grunnlaget for de universelle menneskerettighetene, nemlig at alle mennesker er født frie og likeverdige. Kastesystemet er også et klart brudd på det kristne budskapet om at alle mennesker er skapt i Guds bilde.
 
En overveldende andel kristne i India er daliter. Det finnes ingen eksakte tall, men et realistisk estimat er at rundt 75 prosent av Indias kristne befolkning, som består av ca. 14 millioner, er daliter. Det finnes også en stor andel muslimske daliter i India, som opplever tilsvarende diskriminering.
 
Kirken medansvarlig
Mange daliter ønsker å konvertere vekk fra hinduismen, i håp om å komme seg ut av det undertrykkende kastesystemet. Kristendommen sier at alle er likeverdige i Guds øyne – en revolusjonerende tanke for en gruppe som har blitt behandlet som undermennesker i flere tusen år. Det er derfor ekstra hjerteskjærende at diskrimineringen fortsetter, selv etter konvertering. Også innad i kirke er kastediskriminering et problem. Kirken må våge å snakke høyt om den systematiske undertrykkelsen dalitene blir utsatt for, fordi det også gjelder mange av våre trossøsken.

I Dhaka i Bangladesh får de kasteløse så vidt lov til å rydde søppel fra gatene, kun for småpenger. (Foto: IDSN/Jakob Carlsen, Stefanusalliansen)

Teori og praksis
Indiske myndigheter har utarbeidet et relativt godt lovverk som i teorien sikrer like rettigheter for alle, uavhengig av kaste. Det er tilrettelagt for kvotering for å sikre at daliter er representert i staten, akademia, offentlig sektor og så videre. Disse kvoteringsrettighetene gjelder ikke for daliter som er kristne eller muslimer. Det antas nemlig at hvis man har konvertert vekk fra hinduismen, så har man også konvertert vekk fra kastesystemet. Dessverre er virkeligheten en helt annen, og diskrimineringen har heller en tendens til å øke når man i tillegg tilhører en minoritetsreligion. Dette er et klart brudd på trosfriheten, og fører til at mange ikke tør å konvertere til kristendom.
 
Må holde avstand
Sentralt i kastesystemet er forestillingen om renhet. De forskjellige kastene har varierende grad av renhet, og dalitene anses som urene og følgelig urørbare av andre kaster. Mange mener at hvis en høykaste rører ved en dalit, risikerer han at dalitens urenhet forurenser hans eget vesen. Dalitenes urørbarhet har ført til massiv diskriminering og segregering.
 
Dømt allerede i fødselen
Diskrimineringen starter tidlig, og barnedødeligheten blant dalitbarn er betydelig høyere enn blant de dominerende kastegruppene. I skolen blir dalitbarn ofte ekskludert og er sårbare for mishandling fra lærere og medelever. Dalitbarn blir ofte plassert bakerst i klasserommet og tvinges bl.a. til å vaske skoletoalettene. Analfabetisme og andelen barn som ikke fullfører grunnutdanning er betraktelig høyere blant daliter enn andre samfunnsgrupper.
 
Nektes adgang over alt
I arbeidslivet blir dalitene tvunget inn i nedverdigende og farlige yrker. Rundt 1,3 millioner av Indias daliter lever av å manuelt fjerne andre menneskers avføring fra toaletter og kloakksystem. Deres urørbarhet fører til at de ofte må bo adskilt fra resten av samfunnet, og mange nektes adgang til både templer og te-hus, i tillegg til offentlige tjenester som politistasjoner og helseklinikker. Diskrimineringen varer livet ut, og som om ikke det var nok, til og med inn i døden. Dalitene får nemlig ikke gravlegges sammen med resten av befolkningen, men forvises til sideliggende gravplasser.
 
Kristin Storaker i Stefanusalliansen har skrevet teksten.

Også Operasjon dagsverk (OD), som er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon, vil hjelpe de kasteløse i år. Deres innsamlingsdag var 1. november.

OD samarbeider med Strømmestiftelsen, som særlig det siste året jobbet for å bedre dalitenes kår.

 Motta våre nyheter på e-post

Siste nyheter
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker