web metrics

Bønnedag for fred - ressursmateriell

21.september er den internasjonale bønnedagen for fred.
Lyst til å arbeide videre med temaet fred teologisk?
Her finner du Veier til fred, et kontekstuelt bibelstudie om rettferdig fred.


Internasjonal bønnedag for fred
Hver dag drepes 2000 mennesker med håndvåpen. De fattigste rammes hardest. På verdensbasis produseres åtte millioner håndvåpen og tolv milliarder kuler – nok til å drepe hele verdens befolkning to ganger – hvert eneste år. Vi må kjempe for en mer fornuftig bruk av ressurser.
 
Norge er blant verdens største våpeneksportører målt per person, og eksporterer militærutstyr til autoritære regimer som bryter grunnleggende menneskerettigheter. Vi må kjempe for et strengere nasjonalt regelverk for våpeneksport.
 
FN nærmer seg nå en global våpenhandelavtale, men sterke krefter arbeider mot avtalen. Vi må kjempe for at menneskeverd alltid går foran argumenter om arbeidsplasser i våpenindustrien eller staters rett til selvforsvar.
 
Oppfordring til bønn
 
Be om at:
• Guds fred skal skinne gjennom deg.
• Gud viser deg hvordan du kan arbeide for fred, blant dine nærmeste og globalt.
• Våre ledere tar kloke beslutninger når de skal arbeide med disse spørsmålene.
• FN-prosessen for en regulert våpenhandel skal bære gode frukter.

Aktuelle lenker:

Last ned løpeseddel til menigheten her.
Les mer om våpenhandel og FN-prosessen hos Kirkelig Fredsplattform.
Les mer om den internasjonale Control Arms-kampanjen
Kirkenes verdensråds nettside om verdens bønnedag for fred.
Norges Kristne Råds nettside.

 Motta våre nyheter på e-post

Siste nyheter
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker