web metrics

Kairos-dok Sør-Afrika

Kairos-dokumentet fra Sør-Afrika, «Sannhetens øyeblikk», fra 1985, var en kristen, bibelsk og teologisk kommentar til den politiske krisen i Sør-Afrika på den tiden under apartheid-regimet.Kairos-dokumentet ble det sterkeste oppgjøret med apartheid-systemet som ble forfattet innen Sør-Afrika. Det er en utfordring til alle kristne om å ta et aktivt oppgjør med raseskillesystemet, og det dreier seg om hvordan man kan leve som kristen og som kirke i et land som på alle måter preges av apartheid.

Det bibelske begrepet for «sannhetens øyeblikk» er «kairos». Det brukes i Det nye testamentet for å betegne det avgjørende øyeblikk, den tid Gud gir, hvor det er mulighet for nåde, fremtid og håp – eller for dom.
Forfatterne av Kairos-dokumentet våget å betegne den aktuelle situasjon i Sør-Afrika slik som de gammeltestamentlige profetene fremførte sine profetier: Nå er dommens tid. Dommen over all urett og undertrykkelse. Men det er også nådens tid, hvis vi vender om og gjør rett og utøver rettferdighet. Det krever at vi velger side og retning for arbeidet fremover.

Kairos-dokumentet ble undertegnet av 151 kirkefolk, herav en norsk prest, Per Anders Nordengen, som på den tid arbeidet som prest i Sør-Afrika.

Kairos-dokumentet (PDF)

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker