web metrics

Stop poverty

“Vi skal avskaffe fattigdom- så du må løse klimakrisen. Vi heier på deg! “ er beskjeden fra Kristoffer Erichsen i You-tube filmen oversendt til Erik Solheim. Han fortsetter: …vi sang denne protestsangen av Muse for å oppmuntre deg til å stå imot tullelobbyarbeidet til de som vil tjene enda mer penger på å ødelegge klimaet.

Tekst: Ellen Hestnes Ribeiro
Foto: Torstein Ihle

You-tube filmen ble til under Norges KFUK-KFUM sitt Tenåringstreff, TT:11 på Gjøvik i juni og er en del av arbeidet med Stop Poverty kampanjen som KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM står bak.

“Uten en rettferdig og effektiv klimaavtale kommer vi ingen vei med å bekjempe fattigdom”, sier Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-KFUM Global.  “Vi ber om kraftige reduksjoner i klimagassutslippene og at mesteparten av kuttene tas i Norge. Vi ber om at en prosent av BNP settes av til klimatiltak i utviklingsland og at dette kommer i tillegg til “bistandsprosenten”. Det må vi som et av verdens rikeste land gjøre. Vi tjener tross alt enorme pengesummer på å produsere klimagasser gjennom vår olje- og gassbaserte økonomi”, avslutter han.

Erik Solheim skal forhandle klima på våre vegne i Durban i desember. Dit kommer også KFUK-KFUM bevegelsen med klimashow utarbeidet av Ten Sing Norway sammen med afrikanske partnere. I oktober starter de sin klimakaravane som ender på Faith Rally i Durban 27. november.

Se filmen på Globals nettsider

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker