web metrics

Søknadsfrister


Informasjon om nord/sør-spørsmål

Informasjonsstøtte gis til informasjonsarbeid i Norge knyttet til globale spørsmål som klima, skaperverk og bærekraft, utvikling, fred, fattigdom, menneskerettigheter, hiv og aids, vennskapsarbeid, kulturmøter, Syng håp o.a.

Menigheter, bispedømmer, organisasjoner og ulike grupper innenfor Den norske kirke kan søke om støtte.

Informasjonsstøtten er en del av Den norske kirkes nord/sør-informasjon rammeavtale med Norad.

Eksempler på informasjonstiltak som det kan gis støtte til:

  • Temakveld i menigheten, solidaritetsgudstjeneste, opplegg i barne- og ungdomsgrupper, trosopplæring
  • Kurs/seminar med ett av nevnte tema
  • Besøk fra Sør med program hvor global urettferdighet er tema
  • Aksjon i nabolaget, for eksempel butikktest for rettferdige varer
  • Informasjonsmateriell til bruk i menighet og lokalsamfunn, med fokus på globale spørsmål
  • Kanskje har dere andre gode ideer selv?

 

Spørsmål om informasjonsstøtten, retningslinjer, søknadsskjema, rapportskjema: se www.kui.no eller ta kontakt med

Janne Dale Hauger - e-post janne.dale.hauger@kirken.no

Søknadsfrister 2015:
Søknader kan sendes fortløpende

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker