web metrics

Diakoni i kontekst

Boken "Diakoni i kontekst" ble utgitt 2010. Nå foreligger en studieplan som kan være en hjelp til å introdusere dette LVF-dokumentet "Diakoni i kontekst" i menigheter og lokale studiegrupper.

Studieplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe ved Diakonhjemmet Høyskole v/Kjell Nordstokke. Den kan lastes ned her.
Både bok og studieplan er godkjent for statsstøtte til studiearbeid av Norsk Kristelig Studieråd www.nkrs.no og Frikirkelig Studieforbund  www.frikirkelig.no.
 
Boken "Diakoni i kontekst" selges fortsatt fra KUI/Kirkerådets materiellekspedisjon (kr. 100,-men studieplanen er til fri benyttelse ved nedlastning.

Vi håper at mange menigheter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner vil benytte

 både heftet ”Diakoni i kontekst” og studieplanen som hjelp til fornyet forståelse av diakoni og diakonal praksis.

 

 Estrid Hessellund

Den norske kirkes nord/sør-informasjon
   

 

 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker