web metrics

Klimakirken

KLIMAKIRKEN - et nettbasert studieopplegg om bærekraftig utvikling, global rettferd og lokalkirkelig ansvar. Klimakirken er et samarbeidsprosjekt mellom Presteforeningen og Kirkerådet. Studieopplegget er utarbeidet av en gruppe fra De sentralkirkelige råd (KR/MKR og KUI), Presteforeningen og Misjonshøyskolen.

Temasamlinger:
Klimaets Gud ?
Levestandard og livskvalitet
Skaperverk, miljø og diakoni
Grønn gudstjeneste
Økologisk forkynnelse
Kirkens politiske røst
 
Målet med studieopplegget er å bidra med informasjon og kunnskap, gi en spore til refleksjon og - forhåpentlig - inspirasjon til reflektert handling. Utgangspunkt er de norske kirkers arbeid med Skaperverk og bærekraft.
 
For hvem?
Presteforeningen har lang tradisjon med å utarbeide studieopplegg til bruk i prostilagene. Også Klimakirken er tenkt inn i en slik sammenheng. Samtidig håper vi at det kan ha interesse for en videre målgruppe.
For mer informasjon se klimakirken.no.
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker