web metrics

KLIMAKIRKEN - et nettbasert studieopplegg om bærekraftig utvikling, global rettferd og lokalkirkelig ansvar

Klimakirken er et samarbeidsprosjekt mellom Presteforeningen og Kirkerådet. Studieopplegget er utarbeidet av en gruppe fra De sentralkirkelige råd (KR/MKR og KUI), Presteforeningen og Misjonshøyskolen.

Temasamlinger:
Klimaets Gud ?
Levestandard og livskvalitet
Skaperverk, miljø og diakoni
Grønn gudstjeneste
Økologisk forkynnelse
Kirkens politiske røst
 
Målet med studieopplegget er å bidra med informasjon og kunnskap, gi en spore til refleksjon og - forhåpentlig - inspirasjon til reflektert handling. Utgangspunkt er de norske kirkers arbeid med Skaperverk og bærekraft.
 
For hvem?
Presteforeningen har lang tradisjon med å utarbeide studieopplegg til bruk i prostilagene. Også Klimakirken er tenkt inn i en slik sammenheng. Samtidig håper vi at det kan ha interesse for en videre målgruppe:
  • Kanskje alle de ansatte i et eller flere sogn kunne ha glede av å arbeide med noen av temaene?
  • Kanskje et menighetsråd, et gudstjeneste- eller diakoniutvalg?
  • Kanskje en bibelgruppe, en misjonsforening?
  • Kanskje kunne en invitere til studiesamlinger med folk som er engasjerte på flere eller forskjellig hold: F.eks. noen fra en menighet, noen fra en miljøorganisasjon, noen som arbeider i kommunen osv.?

Det er ikke sikkert at alle studiesamlingene, eller alt stoffet i en samling, er like aktuelt for alle. Men vi tror de aller fleste vil finne noe som kan være viktig og spennende å drøfte sammen.

Les mer på: www.klimakirken.no


Motta våre nyheter på e-post

Siste nyheter
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker