web metrics

Kirkelige markeringer på verdens aidsdag

Verdens aidsdag markeres over hele verden 1. desember 2008. - Noe av det viktigste vi jobber med er fordommer, stigmatisering og diskriming i forhold til de som er rammet av hiv og aids i verden i dag, sier Estrid Hessellund fra KUI – Den norske kirkes nord/sør-informasjon.

Mangler medisin og kunnskap
I verden i dag er det cirka 33 millioner mennesker som lever med hiv og aids, og hvert år dør cirka 2 millioner mennesker, i følge UNAIDS. Enkelte land med ekstrem fattigdom har ikke økonomi eller tilgang på medisiner for de som er rammet av sykdommen. Afrikanske land sør for Sahara og Asia er de områdene hvor antallet av mennesker som lever med hiv og dør av aids er størst. Hiv & aids truer den sosiale og økonomiske utviklingen. Både for de smittede, deres familier og resten av samfunnet medfører det store økonomiske og sosiale konsekvenser. Generelt er det fattige kvinner og unge som er mest utsatt for hiv. Som et resultat av manglende kunnskap er halvparten av alle nye hiv-tilfeller konstatert blant unge under 25 år.

Holdningskampanje
Estrid Hessellund forteller at kirkelige aktører lenge har jobbet med hiv og aids utfordringene, og at ”Faith Based Organisations” nå endelig også har blitt anerkjent av offisielle instanser som aktører innenfor dette felt.
I Norge følger man – også i kirkelig regi - opp den internasjonale kampanjen (World Aids Campaign) Ta ansvar – vis  lederskap mot fordommer, stigmatisering og diskriminering.
Det forberedes for eksempel et seminar for ungdomsledere, prester, diakoner, kateketer og andre i Trondheim 20.-21.april 2009 med temaet: En Kropp – om seksualitet, gudsbilder og ekskluderende fellesskap.

Generelt i Norge lever et stort antall hivpositive med sykdommen i skjul, av frykt for den stigmatisering og diskriminering det vil føre til å stå frem.
Forskningsstiftelsen FAFO la i juni fram en ny rapport med tittelen Fortsatt farlig å kysse? Kunnskap om og holdninger til hiv. Denne rapporten viser blant annet at uvitenheten om hvordan smitte spres og ikke spres er stor. Det kommer frem meninger som for eksempel at de som er rammet av hiv og aids bør informere arbeidsgiver, som igjen bør informere alle andre ansatte.
Nå gjennomfører Fafo en levekårsundersøkelse blant hivpositive, og foreløpige resultater presenteres på en konferanse i Oslo på Verdens aidsdag, 1.desember. Intervjuene har vært sterke møter med enkeltmennesker som er berørt av hiv.

I Norge jobbes det med at straffelovens § 155 fra 1994 skal få ny ordlyd. I følge loven i dag ligger alt ansvar for å hindre smitteoverføring hos den hivpositive, sikrere sex eller partnerens samtykke fritar ikke for straff.
Noen land, for eksempel USA, nekter fortsatt hivpositive innreise i landet. Også dette jobbes det aktivt med å få omgjort.

Verdens aidsdag
Mandag 1. desember markeres Verdens aidsdag med mange arrangement flere steder i landet – også i kirkelig regi. Kirkene har en etisk forpliktelse til å solidarisere seg med alle som lider og å kjempe for rettferdighet. Les vår kalender for å se kirkelige arrangement i de ulike bispedømmene på og rundt denne dagen.

Et eksempel fra Stavanger:
Stavanger bispedømme har en samarbeidsavtale med ELCSA Cape Orange bispedømme i Sør Afrika. Fra ELCSA har Stavanger mottatt 110 hvite kirkelys med innsmeltet rød aidssløyfe, lik de lysene som brukes i kirkene i Sør Afrika. Hver menighet i Stavanger bispedømme skal få et lys. Lyset skal være en påminning om samarbeidsavtalen, en oppfordring til forbønn for hivpositive og deres pårørende og for kirken i sin kamp mot hiv og aids i Sør Afrika.

Kirkeledere til Malawi
I forbindelse med Verdens aidsdag deltar biskop Ingeborg Midttømme, Møre og  styreleder i Norges Kristne Råd, metodistprest Svein Jacobsen Veland, i en reise til Malawi med markering av Verdens aidsdag som hovedfokus. Besøket omfatter  prosjektbesøk og ledertreningsopplegg rundt hiv og aids i forbindelse med Kirkens Nødhjelps arbeid og arbeidet i Malawi Council of Churches. Reiseledere på turen er Kristine Hovland Hofseth fra Global Info/Norges Kristne Råd og Estrid Hessellund , KUI/Mellomkirkelig råd.


Kalender over kirkelige markeringer
på verdens aidsdag 1. desember 2008

Motta våre nyheter på e-post

Siste nyheter
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker