web metrics

Plan for diakoni

Kirkemøtet 2007 vedtok ny Plan for diakoni i Den norske kirke. Det internasjonale og globale perspektiv har fått en tydelig plass.

Planen er blitt kortere enn den gamle fra 1987 og forholder seg til færre begrep. Fire viktige ytringsformer for diakonien trekkes fram:

  • inkluderende fellesskap,
  • nestekjærlighet,
  • kamp for rettferdighet og
  • vern om skaperverket.

Definisjon
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluserende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

Globaliseringen utfordrer diakonien spesielt. Kulturelt og etnisk mangfold gjenspeiles i menighetens liv. Mennesker som lider angår oss, om de befinner seg i umiddelbar nærhet eller i andre land. Vern om skaperverket handler om et globalt og et lokalt ansvar. Alt dette avspeiles i de lokale diakoniplaner. (Fra Plan for diakoni).

Planen er ment som en rammeplan. Ut fra grunnelementene i planen, er det meningen at det utarbeides lokale planer hvor man tar utgangspunkt i lokale utfordringer og ressurser.

 

Skjema til utarbeiding av lokal diakoniplan:

- MS Word

- PDF 

Last ned en presentasjon av Diakoniplanen her (powerpoint) 
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker