web metrics

Liturgisk materiale

Kirkemøtet ber den enkelte menighet vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes for at det regelmessige gudstjenestelivet kan fungere som et inkluderende menighetsfellesskap også for ungdom. Kirkemøtet ser med glede på det arbeidet som er gjort de siste årene med å tilrettelegge spesielle gudstjenester for ungdom, men understreker at også det normale gudstjenestelivet må bli et naturlig fellesskap for hele menigheten. Kirkemøte 1993 ”Ung i kirken” Sak 13/91 og 11/93 http://www.kirken.no 28.09.2001

Hiv og aids i gudstjenesten
 
1.desember er Verdens aidsdag
Aidsdag markeres over hele verden hvert år den 1.desember. Dagen er både en sorg- og solidaritetsdag som til sammen samler millioner av mennesker hvert år. I Norge ble den første solidaritetsgudstjenesten feiret i Oslo i 1986. På begynnelsen var det ganske mange kirker som synes det var problematisk å sette fokus på hiv og aids. Dette har heldigvis endret seg. Siden 1998 har gudstjenestene på Verdens Aidsdag blitt holdt i Oslo Domkirke. Mange hivpositive setter stor pris på at gudstjenesten ”deres” blir holdt i hovedstadens hovedkirke. Dette er en veldig spesiell gudstjeneste som så mange som mulig bør få med seg.
 
Dersom det ikke skjer noe på Verdens Aidsdag i ditt nærmiljø kan du jo foreslå for menighetsrådet eller presten at dere arrangerer en aidsdagsgudstjeneste på søndagen som ligger enten forut for eller etter 1.desember. Det er selvsagt mulig å plukke noen bønner og elementer fra tidligere aidsdagsgudstjenester. Hvert år blir det sendt ut materiell til menighetene i Den norske kirke med materiell som kan brukes i en lokal Verdens Aidsdagsgudstjeneste. Du finner materiale elektronisk på http://www.kui.no/
 
Ung messe og  aktiv deltagelse
Ungdom har ulike forhold til gudstjenester. Det er noen som allerede fra ung alder har funnet seg godt til rette i høymessen. Men mange opplever at den vanlige gudstjenesten er vanskelig å føle seg hjemme i. Kirkemøtets vedtak fra 1993, slik det er sitert overfor, viser at det å inkludere ungdom i gudstjenestelivet har vært på dagsorden i mer enn ti år. Etter Kirkemøtet i 1993 vedtok en god del menigheter i Den Norske kirke å ha en ”Ung messe” hvert halvår. Dersom menighetsrådet i din menighet ikke har fattet et slikt vedtak er det på tide å utfordre dem til å gjøre det. Ta det opp med den lokale presten og skriv en søknad til menighetsrådet!
 
Mange menigheter fokuserer på misjon og misjonsprosjektene sine i adventstiden. Derfor er det ikke sikkert dere får ha Ung messe søndagen før eller etter Verdens aidsdag. Men la ikke det stoppe dere. Ung messe kan ha hiv og aids som tema uansett når på året dere har gudstjenesten. Det er ikke nødvendig at alle gudstjenestene med hiv og aids som tema markes i dagene før og etter Verdens aidsdag. Hiv og aids er aktuelle temaer når som helst på året. Ungdommene kan gi menigheten viktige utfordringer ved å bruke denne bokens temaer inn i en gudstjenesteramme.
 
Vi i redaksjonen anbefaler at dere leser om Ung Messe på KFUK-KFUMs hjemmeside. Det er ikke nødvendig å følge deres opplegg til punkt og prikke. Du bør tilrettelegge opplegget slik at det passer for dere. Det viktigste med en Ung messe er at ungdommene får anledning til å delta aktivt i forberedelsene og gjennomføringen. Ungdommene skal få skape en gudstjeneste der deres musikk og uttrykkformer blir brukt. Stil og smak vil variere med tid, sted og miljø. Erfaringene fra arbeid med Ung messe er at det ikke er vanskelig å finne sanger, liturgi og musikk som «stemmer» for ungdom. Orkesterbesetningen er viktig. Bass, gitar, slagverk og tangentinstrumenter er som regel hovedingredienser. Dersom det lar seg gjøre med et samarbeid med organist, er ingenting bedre enn det. Mye spennende og flott er kommet ut av møtet mellom ulike musikktradisjoner, mellom nytt og gammelt, mellom religiøse folketoner og rock.
 
Kilde: http://www.kfuk-kfum.no/kmportal/side68
Bok: Ung messe, håndbok med melodihefte. Forslag til liturgiske ledd i gudstjenesten. ISBN 543-0690-7

Ung messe og aktiv deltakelse

Lag en aidsgudstjeneste

En aidsgudstjeneste - eksempel fra Oslo


LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker