web metrics

Global hiv og aids

Vi snakker ikke bare om tall og statistikk. Det er våre liv det gjelder. Fem millioner mennesker med hiv i Sør-Afrika betyr fem millioner liv. Vi ber om at vårt menneskeverd vurderes likt som deres. Selv om vi er fattige, svarte og lever i omgivelser som er langt fra dere, betyr det ikke at våre liv er mindre verdt - Zackie Achamat fra organisasjonen Treatment Action Campaign i Sør-Afrika.

Nedenfor finner du utdrag av rapporter og foredrag som gir deg bakgrunnsinformasjon om hiv
og aids globalt. Vi i redaksjonen har ikke formulert samtalespørsmål i direkte tilknytning til denne informasjonen. Det er meningen at du kan anvende informasjonen i forbindelse med lekene og aktivitetene senere i kapittelet. Du finner samtalespørsmål i forlengelsen av at dere har gjort noe eller lekt noe sammen. 
 
Fattigdom som årsak og virkning
Hilde Frafjord Johnsen holdt foredrag på Pluss-LMAs årlige aidsdagskonferanse 1.desember 2004. Utviklingsministerens budskap var at hivepidemien er
i ferd med å bli en utviklingskatastrofe. 2/3 deler av alle hivpositive lever i Afrika. Og mer enn halvparten av de smittede er kvinner.
 
Hivepidemien i Afrika rammer ikke bare det enkelte menneske og den enkelte
familie, men rasere hele den framgang som mange land har opplevd de siste årene. Dette er i ferd med å utvikle seg til en utviklingskatastrofe. De verst rammede landene vil kunne få sitt brutto nasjonalprodukt redusert med så mye som 20 prosent i årene fremover på grunn av aids.
 
På konferansen tegnet Frafjord Johnsen et bilde der fattigdom både er årsaken til og virkningen av hivepidemien.
 
Kvinners svake stilling og mangel på rettigheter gjør at mange må la seg forsørge av eldre menn, og betale med sex. Fattigdommen hindrer også kvinner å gå på skole, og dermed sikre seg en jobb og selvstendig framtid. Kvinnene får ofte ikke arve ektemannen, som kanskje er døde av aids. Enken må overta forsørgeransvaret for familien. Jenter tas ofte ut av skolen for å pleie eldre familiemedlemmer som er aidssyke. Smittete kvinner rammes ekstra hardt etter at de er smittet, ved at de fryses ut av familien og lokalsamfunnet. Dermed er vi inne i en ond spiral, der fattigdom gjør at kvinner smittes, og smitten fører til økt fattigdom.
 
Utviklingsministeren påpekte at det er behov for et mangfold av forebyggingsstrategier. Hun var spesielt opptatt av at kvinners rettigheter må strykes , deres sosiale status må økes, de må bli mer økonomisk uavhengige og de må sikres helsetilbud og utdannelse.
Å utdanne jenter er noe av det smarteste vi kan gjøre. Jenter med utdannelse kjenner sine rettigheter, har kunnskaper om familieplanlegging, og har større muligheter for å forsørge seg selv og sin familie. Da er vi plutselig inne i en helt annen spiral – den positive, den som signaliserer framgang og forhåpninger.
 
Kilde: Nettnyheter Folkehelseinstituttet 02.12.2004. www.fhi.no/smittevern

Gemma - fra Filipinene til Norge med hiv

Samtalespørsmål til intervjuet med Gemma
 
Foreldreløse barn er svært utsatt
UNICEF er FNs organisasjon for beskyttelse av barns rettigheter. De utgir hvert år en rapport som heter ”Chrildren on the brink.” Den handler om hvordan hiv og aids er en trussel mot barn og unges oppvekstvilkår. De fleste av de 37,9 millionene menneskene som lever med hiv er flesteparten voksne. Men konsekvensene av epidemien for barna er store og ødeleggende. Millioner av barn har blitt foreldreløse på grunn av aids. Afrika sør for Sahara er den hardest ramma regioner. Der har 12,3 millioner barn blitt foreldreløse fordi på grunn av aids. Antallet foreldreløse barn vil øke i årene som kommer fordi foreldrene deres vil dø av aids.
 
 • Hver dag blir 7.500 barn smittet med hiv. Til sammen lever det 2,1 millioner barn under 15 år med hiv. Tenåringer blir som regel smittet gjennom ubeskyttet sex. Spedbarn blir smittet i løpet av svangerskapet, under fødselen eller gjennom morsmelk. Det å forebygge hiv blant unge kvinner er den mest effektive måten å redusere antallet barn med hiv. Dersom moren er smittet med hiv kan risikoen for å overføre smitte til barnet reduseres ved hjelp av medisiner til moren før fødselen.
 •  Barn som vokser opp med hivpositive foreldre er svært utsatt for selv å bli smittet senere i livet. Foreldrenes sykdom og død bidrar til at barnet ikke får den veiledning og beskyttelse av sine primære omsorgspersoner som det ellers ville fått. Etter at barn har mistet sine foreldre har de et enda større behov for stabilitet, omsorg og beskyttelse. Det å bygge opp under nettverket rundt barna som har mistet en eller begge foreldrene er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge at de foreldreløse barna selv blir smittet med hiv. 
 •  Det er et stort gap mellom hva som er gjort og hva som må gjøres for å beskytte foreldreløse barns rettigheter. De er kun noen få land som har utviklet nasjonale handlingsplaner for å hindre at foreldreløse og barn i en sårbar livssituasjon blir offer for økt helserisiko, vold, utnyttelse og diskriminering 
  Kilde:  UNICEF

 • Flere kvinner enn menn
  Elise Klouman har forsket på hvorfor spesielt kvinner er så utsatt for å bli smittet med hiv i blant annet Tanzania. Hun var foredragsholder på Pluss-LMAs årlige aidsdagskonferanse i 2004. Tittelen på foredraget hennes var ”Hvorfor hiv rammer kvinner med slik tyngde”. Hun pekte på flere grunner til at flere kvinner enn menn blir smittet med hiv.
   
 • Jenter i afrikanske land har ofte sexpartnere som er ti år eldre enn dem selv. Dette aldersgapet utgjør en stor smitterisiko. Det å ha sex med en mann som er en god del eldre innebærer at det er større risiko for at han allerede er smittet med hiv. Det er mindre risiko for å bli smittet av en jevnaldrene fordi en jevnaldrene gutt har vært seksuelt aktiv i kortere tid. Dersom aldersforskjellen mellom sexpartnerne hadde vært to til tre år istedenfor ti ville dette ha redusert antall unge jenter med hiv betraktelig.
 • Det er mer akseptert at menn enn kvinner har flere seksualpartnere i land i Afrika. Menn kan ha sex på tvers av aldersbarrierer, religion, status og utdanning. Dette fører til at flere kvinner smittes av den samme mannen.. Det eksisterer et ujevnt maktforholdet mellom kvinner og menn som gjør at kvinner og unge jenter har færre muligheter til å beskytte seg mot smitte. I tillegg lever det gamle tradisjoner og myter om at jomfruer kan ”rense” menn for smitte.
 •  Det lettere for en kvinne å bli smittet med kjønnsykdommer enn en mann. Kvinnens underliv er mer åpent og kan lettere bli utsatt for rifter og sår. Unge jenter har enda mer sårbare slimhinner enn litt eldre kvinner. Det gjør unge jenter enda mer utsatt for å bli smittet med hiv. Dersom en kvinne har en annen kjønnsykdom øker mottakeligheten for hivsmitte med to til fem ganger. Mange kvinner i Afrika får ikke behandling for sine underlivsproblemer og blir derfor lettere smittet med hiv.

 Mange unge jenter smittes ved sin seksualdebut. Ofte er deres første samleie en voldtekt eller påtvunget sex. Ved tvungen sex blir det mer skader i kvinnens underliv, som fører til økt smitterisiko. Samtidig skremmes ofte kvinnen fra å søke hjelp. Studier fra Tanzania viser at kvinner som er utsatt for vold, blir smittet med hiv tre ganger så ofte. 
Kilde: Nettnyheter Folkehelseinstituttet 02.12.04 www.fhi.no/smittevern
 
 
Et spørsmål om penger
Fordelingen av medisiner, behandling og forebyggende tiltak er svært skjev. De aller fleste hivpositive i den vestlige verden har tilgang på medisinene de trenger, mens svært få i de fattige delene av verden har det.
For å bekjempe spredningen av hiv og sikre alle tilgang på medisner er det nødvendig å samle inn mange penger. En god del land i vesten har forpliktet seg til å bidra med økonomisk støtte. Men det har lenge vært en utfordring å få de enkelte lands ord og løfter til å følges av penger til det internasjonale arbeidet.
FNs generalsekretær Kofi Annan har sagt at det trengs 10 milliarder dollar per år til bekjempelse av aids. For å sette fart på innsamlingen av penger ble ”The Global Fund” opprettet i 2002. Fondets mål om å samle inn 7 milliarder på år innen 2007 er i ferd med å bli en umulig drøm. Dette skyldes blant annet manglende bidrag fra USA og andre land.
Kilde: Nettnyheter Folkehelseinstituttet 11.07 04 www.fhi.no/smittevern
AKTIVITETER OG SAMTALE

Vote with your feet

Hiv og aidsquiz

Fasit - hiv og aidsquiz

Samtalespørsmål etter Vote with your feet og hiv- og aidsquiz


 

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker