web metrics

Stempling

Hiv- og aidsepidemien har avslørt svakheter i kirkefellesskapet og i vår teologi. Den utfordrer vår selvforståelse og vår samlivs- og seksualetikk. Ungdommens kirkemøte ønsker at vår kirke skal snakke om tro på en måte som i større grad gir rom for hele mennesket. Vi vil ha en teologi som tillater oss å komme til kirka med hele vårt liv; en teologi som også favner stigmatiserte grupper; en teologi som adresserer global urett. Hiv- og aidsepidemien tydeliggjør at det råder stor økonomisk urettferdighet i verden. Vi kan ikke godta at økonomi settes foran menneskeverd. Medisiner og kondomer må bli tilgjengelig for alle. Ungdommens kirkemøte 2004

Hva er stempling?
 
Med hodet fullt av båser
Det å bli stemplet er å bli satt i en bås som ofte eller alltid blir assosiert med noe negativt eller uønsket. Stempling bidrar til å begrense en persons mulighet til å bli sett som et helt og fullverdig menneske med mange ulike sider og egenskaper. En person som blir stemplet, oppfattes som annerledes i en uønsket retning. Stemplingen er med på å sette en person eller en gruppe utenfor et felleskap. Et mer formelt ord for stempling er stigmatisering.
 
Grunnlaget for stempling er at vi alle har en tendens til å sortere verden i båser. Det kan hjelpe å se for seg hodene våre som enorme fjøs fulle av båser. Alt vi ser, hører, lukter, smaker og føler plasserer vi umiddelbart i ulike båser. Disse båsene henger sammen på ulike måter. Båsen ”sommer” er en positiv bås som ofte henger sammen med ”ferie” og ”bading.” Men derimot båsen ”tran” blir ofte forbundet med ”vondt” og ”ekkelt”. Vi plasserer ikke bare tingene rundt oss i båser. Vi gjør det også med menneskene vi møter. Noen mennesker er mer utsatt for å bli satt i en negativ bås. Det er det som kalles stempling.
 
To av de som har vært med på å utarbeide denne boka har fortalt oss andre hvordan det er å gå fra å være ”en helt vanlig person” til å bli ”han hivpositive”. Det å leve med hiv er forskjellig for ulike mennesker. Ikke minst er det stor forskjell på om en lever med hiv i et rikt eller i et fattig land. De rike landene har råd til medisiner til sine hivpositive, mens det er veldig få hivpositive som får god medisinsk behandling i fattige land. Men stempling ser ut til å følge hivpositive overalt i verden.
 
For at hiv ikke skal bli noe fjernt starter vi boka med aktiviteter som gjør at man kan føle seg berørt av hiv. Stoffet i dette kapittelet legger opp til at en lærer mest om stempling ved å kjenne seg selv igjen i opplevelsen av å være stemplet.
 
En advarsel
Så en liten advarsel. Du må være varsom når du tar opp stempling. Ungdom er sårbare når det gjelder å føle seg stemplet som utenfor eller upopulær. Ungdomstiden er ganske røff når det gjelder følelsene av popularitet og upopularitet. De ungdommene som opplever at de faller utenfor, kan ha det svært vanskelig. Det er viktig at du ikke er med på å forsterke stemplingen som allerede er i en ungdomsklubb eller i et ungdomsmiljø. Det betyr at du må tenke nøye gjennom hvilke av aktivitetene nedenfor du vil benytte, og hvordan du vil fordele de ulike rollene i lekene. Noe av det viktigste er at du tidlig etablerer en trygg ramme, og at du setter av god tid til samtale.
 
Vi vil gjerne at du skal møte ”Espen” fra Norge og Linda fra Mosambik. De er som ungdommer flest, men de lever med stempling og frykten for å bli stemplet. De er på samme alder som mange ungdomsledere i menigheter og klubber. Samtalespørsmålene nedenfor er beregnet for en samtale i tilknytning  til intervjuet med Espen.  
 
Samtalespørsmål til intervjuet med Espen
 • Hva tenker dere på etter at vi har lest intervjuet med Espen?
 • Hvordan synes dere det høres ut å være hivpositiv?
 • Hvorfor tror dere Espen er så nøye på hvem han forteller det til at han har hiv
 • Hva ville dere gjort dersom dere ble hivpositive? Ville dere fortalt det til noen? Hvem ville dere fortalt det til?
 • Espen omtaler hiv som en bremse i følelseslivet. Hvorfor tror dere at han opplever det slik?
 • Hvorfor tror dere det er vanskelig for Espen å innlede et kjæresteforhold?
 • Espen mener folk trenger mer fakta for ikke å trekke seg unna folk som er hivpositive. Tror dere informasjon vil hindre at folk tar avstand til hivpositive?
Hva ville det i så fall være viktig å informere om?

Intervjuet med Espen


Brevet fra Linda

Dette brevet kan du kopiere og dele ut.

Du kan be deltagerne om å lese det stille for seg selv,  før du eller en annen leser det opp høyt. Deretter kan de få 10 minutter på å skrive et brev tilbake til Linda.

 • Hva vil dere spørre henne om?
 • Hva vil dere si til henne?
 • Hvordan vil dere trøste henne?

Etter at dere har lest brevet og skrevet svar, kan du innlede til samtale med utgangpunkt i spørsmålene nedenfor.


Spørsmål til samtale

 • Hva ville dere skrevet/skrev dere til Linda i svarbrevene deres?
 • Hvorfor tror dere det var vanskelig for Linda å fortelle at hun er hivpositiv? Hva tenker dere om han som smittet Linda?
 • Hvordan tror dere det blir for datteren til Linda å vokse opp?
 • Hvordan ville dere reagert dersom en av dere venner fortalte at han eller hun er hivpositiv?
 • Hvorfor tror mange som lever med hiv blir stemplet?
 • Hvorfor tar noen avstand fra hivpositive selv om hiv ikke smitter ved sosial kontakt?
Teologisk perspektiv på stempling

Aktiviteter og samtale

Bibelen og stempling
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker