web metrics

FNs tusenårsmål

2000 kom FN med sin oppskrift på hvordan man kan bekjempe fattigdommen i verden. Oppskriften var Tusenårsmålene, åtte felles mål som skal nås innen 2015. Fem år etter jobber nå både FN, enkeltstater og organisasjoner sammen mot å nå disse målene. Men når vi dem?

FNs tusenårsmål

Trykk på hvert enkelt tusenårsmål for å se indikatorer, og hvordan hvert enkelt land ligger an i forhold til målene.

1: Halvere fattigdom

2: Utdanning for alle

3: Fremme likestilling

4: Redusere barnedødeligheten

5: Redusere svangerskapsrelatert dødelighet

6: Stoppe spredningen av HIV/AIDS, malaria og andre sykdommer

7: Sikre miljøvennlig og bærekraftig utvikling

8: Utvikle et globalt partnerskap for utvikling
LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker