web metrics

Kvinner og vann


Sammenhengen mellom fattigdom og vannkrise i Afrika

Over 1,1 milliarder mennesker i verden i dag har ikke adgang til trygt drikkevann, og 2,5 milliarder mangler skikkelig kloakkanlegg. Mer enn 2,1 millioner dør hvert år av vannbårne sykdommer.  Nest etter akutte åndedrettsinfeksjoner (som lungebetennelse) er det diaré som dreper flest barn.  Nesten 60% av småbarnsdødelighet er forbundet med infeksjoner og parassitiske sykdommer, de fleste vannrelaterte. Kvinner og barn bærer brorparten av byrden, det er de som oftest har ansvar for å hente vann fra fjerne og urene kilder. Tap av tid og energi ved å hente vann fra langt av gårde kommer i tillegg til de direkte helsefarene ved utrygt vann.

Vannmangel er en del av fattigdommen som kan defineres som å mangle det samfunnet bedømmer som minstekrav for menneskelig velvære. Vannmangel er en fare både for helse og for mulighet til å livberge seg. Denne artikkelen tar for seg sammenhengen mellom fattigdom og vannkrise. Den setter samtidig fokus på kjønnsdimensjoner og kirkens engasjement, og konkluderer med at vannspørsmål er livsviktig for kirkens vitnesbyrd.

Artikkelen er skrevet av Dr Agnes Abuom Chepkwony, Kenya

Les hele artikkelen her.

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker