web metrics

Samfunnsfag


Samfunnskunnskap

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

Beskrive hovudtrekk i norsk økonomi og korleis vår økonomi heng saman med den globale økonomien.
Framtiden
Globalis

Forklare korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast.

Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd

Changemaker - klima 

Grønn hverdag 

Idebanken 
Framtiden

WWFs klimaskole

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker