web metrics

RLE 1. - 10. årstrinn


Hovedområde 1: Kristendom


Kompetansemål etter 10. årstrinn:

 

Utforske kristendommens stilling og særpreg i et land utenfor Europa og drøfte spørsmål knyttet til kristen misjon, humanitært arbeid og økumenisk virksomhet.

Om kristen misjon:
Det Norske Misjonsselskap

Normisjon 

Bistandsnemda


Om økumenisk virksomhet:
Økunemikk
Misjon og kristen enhet

Religionsfrihet

Norges Kristne Råd


Om humanitert arbeid:
Kirkens Nødhjelp
Norges Kristne Råd

Changemaker

 


Hovedområde 2:
Filosofi og etikk

Kompetansemål etter 10. årstrinn:

 

Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder.
Kirkens Nødhjelp
Forbrukersamfunnet som etisk utfordring

 

Drøfte verdivalg og aktuelle temaer i samfunnet lokalt og globalt: sosialt og økologisk ansvar, teknologiske utfordringer, fredsarbeid og demokrati

 

Om sosialt og økonomisk ansvar:
Rettferdig bananplantasje
Initiativ for etisk handel

FNs utviklingsprogram

 

Om fredsarbeid og demokrati:
Betlehem - en innemurt by

Midtøsten

Globalisering

Internasjonale utviklingsspørsmål

Changemakers fredsarbeid

 

Kompetansemål etter 7. årstrinn:

 

 

Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn

 

Om fattig og rik:    
Gi en inder en fisk
Kirkens Nødhjelp
Internasjonale utviklingsspørsmål - tall og fakta om utvikling og fattigdom

Jeg visste ikke at jeg var fattig før jeg kom til Norge
FNs utviklingsprogram - UNDP

 

Om krig og fred:   
Uredd prest
Kvinner i Kabul

Julebetraktninger fra Betlehem

En ung mann i Afganistan

Flyktningene i Steinrøysa

Om natur og miljø:

Rettferdig bananplantasje

Bærekraftig kaffeproduksjon i Den dominikanske republikk

Nytt livsgrunnlag i handlekurven

Fra tobakksarbeider til økologisk bonde

Klimaskolen

Grønn hverdag

 

Forklare viktige deler av FNs verdenserklæring om menneskerettigheter og samtale om betydningen av dem.
FNs  verdenserklæring om menneskerettigheter
Globalis
FNs utviklingsprogram

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker