web metrics

Ungdomsarbeid- ressurser

Her finner du bibelord som kan brukes i møte med ungdom som er berørt, til andakter eller i gruppearbeid om hiv og aids. Bruk gjerne bibelordene sammen med en illustrerende historie.

Relevante bibelvers

Av Stina Frøvoll Thoresen

I vanskelige tider er det mange som søker hjelp i Bibelen. De søker veiledning, støtte og håp. Verden står i dag ovenfor en stor utfordring, hiv/aids. For mange bringer dette med seg håpløshet og frustrasjon for framtiden: noen er smittet, mange er indirekte berørt, mens andre igjen er bekymret i solidaritet med de berørte. Vi trenger alle et sted å komme for å få påfyll av krefter og motivasjon.

Fellesskap og likeverd
Kirken har aids, når et lem har aids blir også resten av kroppen syk i sympati – alle hører sammen, er avhengige av hverandre og har omsorg for hverandre.

 • Rom 12, 4 ff. Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.
 • Kor 12, 22 ff. Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige…
 • Ef. 4, 16. Ut fra Kristus blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet.
 • Matt 22, 39. ”Det dobbelte kjærlighetsbud”
 • Matt 7,12. ”Den gylne regel”

Om stempling og dømming
Som del av et fellesskap og en felles kropp har vi også et ansvar for å bry oss. Likegyldighet kan være skummelt

 • Rom 14,13. La oss ikke lenger dømme hverandre! Døm heller slik: Ingen må få sin bror til å snuble og falle.
 • Jak 4,11. Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer en bror, baktaler loven og dømmer loven. Men dersom du dømmer loven, da gjør du ikke hva den sier, men setter deg til doms over den.
 • Joh 3, 18-20. Mine kjære, la oss elske, ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet…
 • Luk 6, 37. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt.
 • Mark 10, 46-52. Den blinde Bartimeus - «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!»
 • Gal 3, 26-28. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

 

Spørsmål til samtale

Samtalespørsmålene kan brukes etter en undervisnings økt med litt fakta om hiv og aids. Passer til konfirmant undervisning eller en ungdomsgruppe som for eksempel tensing.

Av Sarah Gilmore

 • Hva er neativ stempling? (stigmatisering)
 • Det og blir stempblet er som å bli satt i en bås, det handler veldig ofte om noe negativt.
 • Har du noen gang følt at du er blitt negativt stemplet?
 • Hvorfor tror dere mange som lever med hiv blir stemplet?
 • Hva kan vi gjøre for å bekjempe stigmatisering?
 • Hvordan kan stempling være synd mot Gud?
 • Hvorfor tar folk avstand fra personer som er hiv posetiv selv om det ikke smitter ved sosial kontakt?
 • Hvordan ville du reagert dersom en av vennenen dine fortalte at han eller hun var blitt hivposetiv?
 • Hvordan ville du reagert hvis du fikk posetivt svar på hiv test?

Seksualitet og kjærlighet - Mange ungdommer debuterer i ung alder

 • Hva kan være fordelen med å være seksuelt aktiv som ungdom?
 • Hva kan være fordelen med å vente med å være seksualt aktiv til man blir eldre?
 • Mange land er sex blitt en hobby, for det er mangel på fritidtilbud. Ser du er sammenheng når du sammenlikner med Norge?
 • Hvilkene konsekvenser kan dette få for spredningen av hiv?
 • Nordmenn er de dårligste med kondom bruk i Europa, hva kan dette komme av?

 

Film om hiv/aids

UNICEF Norge tilbyr en film med opplegg for ungdom om hiv og aids-problematikken.

I filmen forteller den hivpositive skuespilleren Kim Fangen sin sterke historie. Hans personlige beretning presenteres parallelt med informasjon om den globale situasjonen for barn og unge. Det følger et hefte med filmen med forslag til oppfølging.

Les mer om filmen her

Filmen kan bestilles for kr. 50,- pluss porto her

Vil du ha mer informasjon om dette kontakt Ellen Sandøe, ellen.sandoe@unicef.no, Informasjonskonsulent for barn og unge, UNICEF Norge.

 

Linker:

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker