web metrics

Kirken mener

Av Johanne Hugo

Kirken har Aids
I en Sør-Afrikansk menighet har kirken erklært at den har aids. For dersom «ett lem lider, lider alle lemmene» (1 Kor 12,26).  Den norske kirke ser også hiv og aids som en viktig utfordring. 

Kirken fokuserer på fire områder i forhold til hiv og aids:

  1. Stigma
  2. Seksualitet
  3. Dialog og gjensidig læring
  4. Global rettferd


Stigma
Kirkemøtet 2003 mener at for å bekjempe stigmatisering og diskriminering, må vi starte med å ransake våre egne holdninger, som berører dype tabuer i samfunnet. Kirken har et ansvar for å fokusere på det hele menneske, å fremme aksept, åpenhet og synliggjøre verdighet, og slik motarbeide stigmatisering og diskriminering av utsatte grupper. Ungdommens kirkemøte 2004 understreker at alle mennesker har behov for å leve i Guds nåde, og at det er uakseptabelt å dømme andre.

Seksualitet
Ungdommens kirkemøte 2004 vil snakke åpent og sant om seksualitet, og om hiv og aids. Og vil utfordre både ungdomsledere og andre kirkeledere til å ta dette ansvaret.

«Det er viktig at ungdommers historier blir hørt og tålt, selv om de måtte bryte med kirkas offisielle holdning». Ungdommens kirkemøte 2004

Dialog og gjensidig læring
Kirkemøtet 2003 påpeker at mange kirker i sør, som kjenner epidemien sterkt på kroppen, har arbeidet langt mer med problemstillinger knyttet til epidemien enn det Den norske kirke har gjort. Den norske kirke utfordres til dialog. Den må lytte til og handle i forhold til disse kirkenes erfaringer og refleksjoner.

Global rettferd
Ungdommens kirkemøte 2004 påpeker at hiv og aids -epidemien tydeliggjør at det råder stor økonomisk urettferdighet i verden.

«Vi kan ikke godta at økonomi settes foran menneskeverd. Medisiner og kondomer må bli tilgjengelig for alle». Ungdommens kirkemøte 2004

Kirkemøtet 2003 merker seg at mange norske organisasjoner har tatt opp kampen mot aids både i sitt arbeid i Norge og i sitt internasjonale nettverk. Dette gjelder ikke minst ungdomsarbeid og idrett. Kirkemøtet påpeker at her ligger det også viktige muligheter for allianser, både for menigheter og for Den norske kirke sentralt.


Kilder:

LiturgidatabaseSamarbeidspartnere

        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innhold Vi anbefaler

Samarbeidsråd menighet og misjon
Ecumenical Advocacy All.
Fairtrade Max Havelaar
UNAIDS
Vennskap Nord/ Sør
Initiativ for etisk handel


> Se flere lenker